Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35019
Title: Mạng lưới chợ ở vùng biên giới Việt – Trung
Authors: Tạ, Thị Tâm
Keywords: Chợ vùng biên
Vùng biên giới Việt – Trung
Quan hệ Việt – Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.59-67
Abstract: Ở vùng biên giới Việt – Trung, chợ là địa điểm diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán của các cư dân trong vùng và giữa cư dân trong vùng, liên vùng với cư dân bên kia biên giới. Sự hoạt động của hệ thống chợ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã góp phần mở rộng giao lưu hàng hóa, phát triển thị trường, phục vụ tốt cho nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân trong vùng và các vùng lân cận… Đồng thời, thông qua chợ, các mối quan hệ về văn hóa, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tộc người ở từng tộc người được gìn giữ. Chợ là yếu tố kinh tế, văn hóa không thể thiếu trong đời sống của cư dân vùng biên. Bài viết này phác họa bức tranh về mạng lưới chợ ở vùng biên giới Việt – Trung từ năm 1991 đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35019
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.15 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.