Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3504
Title: Tái sinh sau cái chết (Một nghiên cứu về biểu tượng trong lễ hỏa táng của người Chăm Ahie'r )
Authors: Đổng, Thành Danh
Keywords: Lễ hỏa táng
Phong tục người Chăm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.31-38
Abstract: Giải mã những thành tố trong chuỗi nghi lễ đầy phức tạp trong hỏa táng người chết sẽ giúp hiểu rõ cách người chăm nhận thức và tư duy về thế giới sau cái chết. Bài viết tiếp cận một phần nhận thức và tư duy của người Chăm về cái chết và cuộc sống sau cái chết thông qua việc giải mã các thành tố trong nghi lễ tang ma của người Chăm Ahiér Ninh Thuận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3504
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_629.94 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.