Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35043
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Trung Thành-
dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Trang-
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Toàn-
dc.date.accessioned2020-09-22T08:51:23Z-
dc.date.available2020-09-22T08:51:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35043-
dc.description.abstractSử dụng dữ liệu tổng điều tra kinh tế 2012 và 2017 của Tổng cục Thống kê, nghiên cứu này xem xét tác động của kinh tế số đối với năng suất lao động của các ngành kinh tế qua hai phương pháp (i) ước lượng tác động ngẫu nhiên (REM) và (ii) điểm xu hướng (PSM). Kết quả cho thấy kinh tế số có ý nghĩa thống kê và tác động tích cực đến doanh nghiệp toàn nền kinh tế cũng như trong các ngành kinh tế. Tuy nhiên, có sự khác biệt về mức độ tác động giữa các ngành. Thông tin- truyền thông và Khoa học- công nghệ là hai ngành tận dụng tốt nhất kinh tế số để gia tăng năng suất lao động, trong khi đó, ngành nông lâm thủy sản: và chế biến chế tạo là hai ngành có mức độ tác động của kinh tế số là thấp nhất. Các kết quả này mở ra hàm ý chính sách trong giai đoạn tới nhằm tận dụng tốt các cơ hội từ kinh tế số để thúc đẩy gia tăng năng suất lao động của các ngành và toàn nền kinh tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 278 .- Tr.2-10-
dc.subjectKinh tế sốvi_VN
dc.subjectNăng suất lao độngvi_VN
dc.subjectNgành kinh tếvi_VN
dc.titleTác động của kinh tế số đến năng suất lao động tại các ngành kinh tế của Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.