Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3505
Title: Văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần, đời sống văn học
Authors: Nguyễn, Công Lý
Lê, Dương Khắc Minh
Keywords: Văn hóa tâm linh
Đời sống tinh thần
Đời sống văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.39-46
Abstract: Bài viết tìm hiểu văn hóa tâm linh trong tín ngưỡng người Việt - tín ngưỡng biểu hiện niềm tin vào 'cái thiêng" của các tầng lớp nhân dân không theo tôn giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3505
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_604.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.