Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3510
Title: Nghi lễ cúng báo hiếu (Tó thố) của người Thái ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
Authors: Lương, Văn Thiết
Keywords: Nghi lễ cúng báo hiếu
Người Thái
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.72-79
Abstract: Bài viết nghiên cứu về nghi lễ cúng báo hiếu (Tó thố) của người Thái ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đây là nghi lễ phản ánh rõ truyền thống văn hóa của người Thái, thấm đẫm giá trị nhân văn cao trong giáo dục cộng đồng về trách nhiệm báo ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3510
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_587.7 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.