Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35163
Title: Đánh giá chỉ số chất lượng môi trường nước tại ao nuôi tôm huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre
Authors: Lê, Lý Hùng
Đào, Hữu Đức
Lê, Thị Ngọc Châu
Nguyễn, Văn Hoàng An
Trần, Thành
Hồ, Hữu Lộc
Lâm, Văn Tân
Keywords: Môi trường nước
Thạch Phú
Bến Tre
Nuôi tôm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16(342) .- Tr.37-39
Abstract: Nuôi tôm đang là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển thủy sản ở nước ta, có bước phát triển mạnh trong những năm gần đây, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu người lao động, thu ngoại tệ đáng kể,... Tuy nhiên, nghề nuôi tôm cũng có những bất cập, ảnh hưởng xấu đến môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35163
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.