Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35243
Title: Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuôi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Ngô, Thị Châm
Keywords: Biện pháp tránh thai
Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 08 .- Tr.42-48
Abstract: Dựa vào số liệu Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2018 của Tổng cục Thống kê, bài viết phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay, từ đó, đưa ra một số định hướng chính sách trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm mức sinh trong vùng đến năm 2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35243
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.