Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35243
Nhan đề: Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuôi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Quang Tuấn
Ngô, Thị Châm
Từ khoá: Biện pháp tránh thai
Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
Tây Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 08 .- Tr.42-48
Tóm tắt: Dựa vào số liệu Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2018 của Tổng cục Thống kê, bài viết phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay, từ đó, đưa ra một số định hướng chính sách trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm mức sinh trong vùng đến năm 2030.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35243
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.