Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35271
Title: Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Tám nhìn từ thành tựu văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XX
Authors: Lê, Tú Anh
Keywords: Cách mạng tháng Tám
Văn xuôi Việt Nam
Đầu thế kỉ XX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 948+949 .- Tr.110-115
Abstract: Nói về thành tựu của văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XX, lâu nay, các nhà nghiên cứu văn học sử thường nhấn mạnh đến những cách tân lớn về chữ viết, về thể loại, về phương pháp sáng tác, về ngôn ngữ, những đổi mới trong quan niệm về nghệ thuật, về con người...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35271
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.