Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35307
Nhan đề: Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê, Văn Cường
Từ khoá: Đảng bộ Khối doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Thực trạng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 948 .- Tr.88-93
Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của quần chúng lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35307
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.