Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3532
Nhan đề: Giá trị nội dung và nghệ thuật qua truyện Nôm khuyết danh
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Đoàn, Ngọc Lệ
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của một số truyện Nôm khuyết danh
Mô tả: 72 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3532
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.