Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35359
Title: Đường biên giới của hợp tác và phát triển, cầu nối của tình đoàn kết, hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc
Authors: Phạm, Bình Minh
Keywords: Hợp tác và phát triển
Việt Nam - Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.22-24
Abstract: Việt Nam - Trung Ọuốc là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ đã được lãnh đạo hai Đảng, hai nước quan tâm và coi là một trong những trọng tâm, ưu tiên cần được thúc đẩy giải quyết trong quan hệ hai nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35359
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
880.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.