Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35359
Nhan đề: Đường biên giới của hợp tác và phát triển, cầu nối của tình đoàn kết, hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc
Tác giả: Phạm, Bình Minh
Từ khoá: Hợp tác và phát triển
Việt Nam - Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.22-24
Tóm tắt: Việt Nam - Trung Ọuốc là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ đã được lãnh đạo hai Đảng, hai nước quan tâm và coi là một trong những trọng tâm, ưu tiên cần được thúc đẩy giải quyết trong quan hệ hai nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35359
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
880.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.