Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35361
Title: Đấu tranh chống "Chủ nghĩa chống cộng" Trước thềm đại hội XIII của Đảng
Authors: Hà, Sơn Thái
Keywords: Chủ nghĩa chống cộng
Chủ nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.30-33
Abstract: Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35361
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.