Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35383
Title: Di cư lao động chất lượng cao ASEAN: Quan niệm và nhân tố tác động
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: ASEAN
Di cư lao động chất lượng cao
Lao động chất lượng cao
Nhân tố tác động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 08 .- Tr.3-9
Abstract: Bài viết tìm hiểu khái niệm di cư lao động chất lượng cao, thành phần của lao động chất lượng cao, các tiêu chí (cần và đủ) để đánh giá lao động chất lượng cao, cơ sở di cư lao động chất lượng cao trong ASEAN. Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến di cư lao động chất lượng cao nói chung, cũng như những nhân tố chính ảnh hưởng đến di cư lao động chất lượng cao trong ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35383
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.