Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35396
Title: Đảng bộ cơ quan khối doanh nghiệp trung ương nỗ lực học và làm theo bác
Authors: Nguyễn, Thị Thành Bình
Keywords: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.43-45
Abstract: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về" Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được Đảng ủy cơ quan Khối doanh nghiệp Trung ương (sau đây gọi tắt là Đảng ủy cơ quan) xác định là một trong những nội dung trọng tâm của cả nhiệm kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35396
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
863.92 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.