Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35398
Title: Nhận diện các khuynh hướng vận động và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Authors: Phan, Đình Tân
Keywords: Các khuynh hướng vận động
Văn học, nghệ thuật
Phát triển văn học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.51-55
Abstract: Văn học, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế. Vì vậy, những sự biến động, thay đổi của địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa... đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35398
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.