Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35399
Title: Âm nhạc Việt Nam – hội nhập và phát triển
Authors: Đỗ, Hồng Quân
Keywords: Âm nhạc Việt Nam
Hội nhập và phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.56-59
Abstract: Hơn 60 năm qua, tính từ thời điểm Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập, đội ngũ nhạc sĩ nước nhà ngày càng có điều kiện làm việc tốt hơn, phát huy năng lực sáng tạo, tích cực hội nhập với âm nhạc thế giới...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35399
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.