Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35400
Nhan đề: Cổ động, cổ động chính trị và cổ động trực quan
Tác giả: Hoàng, Quốc Bảo
Từ khoá: Cổ động
Cổ động chính trị
Cổ động trực quan
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.60-61
Tóm tắt: Cổ động là từ Hán - Việt. Trong tiếng Hán, "cổ" là cái trống, đánh trống; "động" là chuyển động, di động hay hoạt động... Người xưa thường dùng tiếng trống làm hiệu lệnh thúc giục người lính xung trận chiến đấu hoặc thúc giục người dân khẩn trương tham gia chữa cháy, chống lụt, bão...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35400
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
625.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.