Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35403
Title: Bảo hiểm xã hội Việt Nam nỗ lực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19
Authors: Phạm, Tuấn Nghĩa
Keywords: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ứng phó với dịch Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.66-69
Abstract: Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã kịp thời bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35403
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.