Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35404
Title: Xây dựng lược đồ chọn mẫu trong điều tra dư luận xã hội
Authors: Từ, Thúy Quỳnh
Keywords: Phương pháp chọn mẫu
Điều tra dư luận xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.69-71
Abstract: Hiện nay, phương pháp chọn mẫu được áp dụng trong điều tra dư luận xã hội (DLXH) ngày càng chứng tỏ có nhiều ưu thế và phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, thông tin thu được đảm bảo tính kịp thời...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35404
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
871.49 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.