Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35442
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nhận biết tin giả của sinh viên qua mạng xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
Authors: Nguyễn, Duy Tuấn
Nguyễn, Hải Linh
Lê, Thị Vân Anh
Nguyễn, Thị Bình
Lê, Diệu Thúy
Keywords: Tin giả
Quyền tự do ngôn luận
Thực trạng tin giả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.49-52
Abstract: Thông qua phân tích định lượng, với đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bản TP. Hà Nội, nhóm tác giả thực hiện đánh giá tác động của các nhân tố tới khả năng nhận biết tin giả (fake news) của sinh viên qua mạng xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nhận biết tin giả của mạng xã hội, đó là: Hiệu ứng chân lý ảo tưởng; Hiệu ứng đám đông; Tự do ngôn luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35442
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.