Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35503
Title: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Minh Đức
Đỗ, Minh Ngọc
Keywords: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.44-47
Abstract: Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia ngày càng hoàn thiện, với đầy đủ các thành tố quan trọng thuộc cả khối tư nhân và Nhà nước. Tuy nhiên, để hoạt động này được phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời và đúng mục đích từ Chính phủ, các cấp, các ngành và các bên liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35503
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.