Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35507
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2010-2020
Authors: Lâm, Thanh Hà
Bùi, Văn Huyền
Keywords: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc
Giai đoạn 2010-2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.52-55
Abstract: Giai đoạn 10 năm (2010-2020), cùng với việc đổi mới quản lý nền kinh tế, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35507
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.