Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35532
Title: Cơ chế “chính thống hóa” trong văn hóa truyền thống Đông Nam Á dưới nhãn quan nho giáo
Authors: Nguyễn, Ngọc Thơ
Keywords: Văn hóa truyền thống Đông Nam Á
Dưới nhãn quan nho giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.3-17
Abstract: Bài viết: Khái niệm “chính thống hóa” trong văn hóa; Cơ chế chuẩn hóa (standardization) và gia phong (superscription); Tính năng động và vai trò của tầng lớp trí thức ở địa phương; Tính hai mặt của cơ chế "chính thống hóa" văn hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35532
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.