Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35534
Title: Phép tương đồng và quá trình tạo nghĩa hành vi trong ma thuật Thái (trường hợp người Thái ở Sơn La)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hà
Keywords: Phép tương đồng
Ma thuật Thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.18-32
Abstract: Bài viết: Phép tương tự (analog) trong nghiên cú nhân học về ma thuật; Phép tương đồng và phương thức tư duy bằng văn hóa trong ma thuật Thái; Làm mưa - cầu mưa; Xiên kim lên ảnh, tác động lên áo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35534
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.