Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35538
Title: Hiến tặng và khao vọng trong đời sống làng xã qua nguồn tài liệu hương ước
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Đời sống làng xã
Nguồn tài liệu hương ước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.49-59
Abstract: Bài viết: Khái niệm, nguồn tư liệu và địa bàn nghiên cứu; Quy định về lệ biếu và khao vọng trong hương ước các làng La.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35538
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.