Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35538
Nhan đề: Hiến tặng và khao vọng trong đời sống làng xã qua nguồn tài liệu hương ước
Tác giả: Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Đời sống làng xã
Nguồn tài liệu hương ước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.49-59
Tóm tắt: Bài viết: Khái niệm, nguồn tư liệu và địa bàn nghiên cứu; Quy định về lệ biếu và khao vọng trong hương ước các làng La.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35538
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.