Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35539
Title: Văn hóa ẩm thực của người dân An Giang đối với sự phát triển du lịch
Authors: Huỳnh, Bảo Hân
Huỳnh, Văn Đà
Keywords: Văn hóa ẩm thực An Giang
Ẩm thực An Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.60-69
Abstract: Bài viết: Đặc điểm văn hóa ẩm thực An Giang; Mức độ hài lòng của du khách đối với ẩm thực An Giang; Đề xuất một số giải pháp nâng cao giá trị văn hóa ẩm thực An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35539
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.124.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.