Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35540
Title: Bảo tồn nghệ thuật múa Bóng Rỗi trong không gian văn hóa Nam Bộ
Authors: Võ, Văn Sơn
Keywords: Nghệ thuật múa Bóng Rỗi
Văn hóa Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 04 .- Tr.70-79
Abstract: Bài viết: Tín nguõng “thờ Bà” của cư dân Nam Bộ; Nghệ thuật trình diễn múa Bóng Rỗi Nam Bộ; Tính nhân sinh qua múa Bóng Rỗi ở Nam Bộ; Bảo tồn và phát huy giá trị múa Bóng Rỗi trong thời kỳ hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35540
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.