Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35543
Title: Thanh tra giám sát ngân hàng - thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
Authors: Đoàn, Thái Sơn
Keywords: Thanh tra
Hiệu quả hoạt động thanh tra
Giám sát ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 17 .- Tr.14-20
Abstract: Hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định và phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35543
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.