Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35594
Title: Đánh giá tác động ngắn hạn của hoạt động niêm yết lên đối thủ cạnh tranh từ nghiên cứu cổ phiếu ngành ngân hàng
Authors: Dương, Ngân Hà
Trần, Thị Phương Anh
Keywords: Hoạt động niêm yết lên đối thủ cạnh tranh
Cổ phiếu ngành ngân hàng
Đánh giá tác động ngắn hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 17 .- Tr.33-39
Abstract: Bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động ngắn hạn của hoạt động niêm yết lên đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Nghiên cứu được thực hiện đối với các cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết trên thị trường chứng khoản (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2019 theo phương pháp nghiên cứu sự kiện ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35594
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.