Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35626
Title: Phương pháp xác định khu vực rủi ro lũ bùn đá dựa vào bản đồ địa hình
Authors: Vũ, Bá Thao
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Bản đồ địa hình
Google earth
Lũ bùn đá
Rẻ quạt trầm tích
Rủi ro thiên tai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 713 .- Tr.37-46
Abstract: Trong các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở miền núi phía Bắc Việt Nam, lũ bùn đá là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Sự xuất hiện của lũ bùn đá thường bất ngờ, nhanh, khó dự báo, cảnh báo và rất khó phòng tránh, đa phần gây ra hậu quả hết sức nặng nề. Trong các giải pháp phòng, tránh, giảm thiểu rủi ro lũ bùn đá gây ra, công tác xác định các khu vực có rủi ro cao, để từ đó có những phương án ứng phó phù hợp theo cấp độ, cũng như đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội bền vững là hết sức cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35626
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.