Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35629
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Đình Quyết-
dc.contributor.authorLê, Ngọc Quyền-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Uyên-
dc.date.accessioned2020-10-05T00:44:51Z-
dc.date.available2020-10-05T00:44:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35629-
dc.description.abstractNghiên cứu thống kê đánh giá diễn biến dông có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho công tác dự báo, cảnh báo chỉ ra thời gian dông xảy ra trong ngày. Nghiên cứu này tập trung phân tích đánh giá dựa trên dữ liệu hai trạm Mộc Hóa, Long An và Mỹ Tho, Tiền Giang với chuỗi số liệu từ 2007-2018. Hàm phân lớp được áp dụng để đánh giá phục vụ cho dự báo. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra dông tập trung nhiều nhất vào thời điểm từ 13 đến 19 giờ, tần suất xảy ra khung giờ này tại Mộc Hóa, Long An là 57,55% Mỹ Tho, Tiền Giang là 56,19%, thời gian xảy ra trong năm thường tập trung nhiều vào tháng 5, tháng 6 và tháng 10. Việc áp dụng các chỉ số CAPE, SI, LI, KI như là công cụ hỗ trợ đánh giá khả năng dông có thể xảy ra. Như vậy, những kết quả này có ý nghĩa nhất định trong việc xác định dông khu vực Nam Bộ đặc biệt là khu vực 2 trạm nghiên cứu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 713 .- Tr.67-74-
dc.subjectDôngvi_VN
dc.subjectNam Bộvi_VN
dc.subjectHàm phân lớp (phân biệt)vi_VN
dc.subjectDự báo cảnh báo dôngvi_VN
dc.titleThống kê đánh giá diễn biến động tại Mộc Hóa, Mỹ Tho và sử dụng hàm phân lớp để dự báo, cảnh báo dôngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.