Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35648
Title: Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh
Nguyễn, Thị Kim Huệ
Keywords: Giải quyết vấn đề
Chất khí
Vật lí 10
Phát triển năng lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 486 .- Tr.32-37
Abstract: Để bảo đảm sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế tri thức, Đảng và Nhà nước ta đã thông qua Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11 /2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với mục tiêu được quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thê, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh (HS) ” (Bộ GD-ĐT, 2018a).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35648
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.