Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35672
Nhan đề: Cơ hội vàng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Tác giả: Vũ, Thị Vinh
Hoàng, Phương Anh
Từ khoá: Vốn đầu tư FDI
Thu hút vốn đầu tư FDI
Cơ hội thu hút vốn đầu tư FDI
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.51-54
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, chỉ ra những cơ hội cho thu hút vốn FDI và gợi ý một số giải pháp nhằm biến cơ hội thành hiện thực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35672
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.