Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35676
Title: Phương pháp tính chỉ số chất lượng dịch vụ ngân hàng
Authors: Trần, Thị Ngọc Tú
Keywords: Chỉ số
Chất lựợng dịch vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.55-59
Abstract: Trong bài viết này, một chỉ số dựa trên quan điểm của khách hàng được đề xuất để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng. Chỉ số được đặt tên là Chỉ số chất lượng dịch vụ ngân hàng (BSQI).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35676
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.