Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35678
Title: Áp dụng các phương pháp dự báo trong công tác dự toán tại các doanh nghiệp
Authors: Ngô, Thị Thu Hương
Keywords: Dự toán sản xuất kinh doanh
Phương pháp dự báo
Dự toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.60-63
Abstract: Việc áp dụng các phương pháp dự báo vào công tác dự toán là vấn đề không thể thiếu để giúp nâng cao hiệu quả của quá trình dự toán trong doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35678
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.