Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35680
Title: Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Authors: Thanh Bình
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Thảo luận về dự án
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.2-3
Abstract: Sáng 4/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách theo hình thức trực tuyến thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35680
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
772.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.