Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35704
Title: Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Phong cách viết báo, làm báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.56-57
Abstract: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là vũ khí sắc bén của cách mạng, là đội xung kích trong công tác tư tưởng. Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc đồng thời là người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã từng dạy trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35704
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.