Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35707
Title: Kết nối trong quy hoạch phát triển vùng đô thị làm cơ sở để vùng TP.HCM trở thành điểm nút của mạng lưới kinh tế toàn cầu
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Quy hoạch đô thị
Cơ sở để vùng TP.HCM
Điểm nút
Kinh tế toàn cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.22-28
Abstract: Sau những năm 1960, khoa học về vùng phát triển, năm 1950 Hiệp hội Khoa học về Vùng được thành lập, hội nghị năm 1961 triệu tập tại châu Âu đặt nền móng cho nó, cần có quan niệm đúng về vùng, từ nay về sau điều này càng trở nên bức thiết hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35707
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.