Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35713
Title: Đào tạo nghề vận hành nhà và công trình
Authors: Nguyễn, Bá Kế
Keywords: Nghề vận hành
Đào tạo
Nhà và công trình xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.34-35,54
Abstract: Trong những năm gần đây, để quản lý thị trường bất động sản đã xuất hiện một nghề mới: nghề vận hành nhà và công trình. Theo một số định nghĩa quen thuộc thì vận hành nhà và công trình là việc sử dụng nhà công trình theo chức năng với tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tình trạng của nhà cùng thiết bị kỹ thuật của nó có khả năng thỏa mãn các chức năng quy định theo các thông số kỹ thuật yêu cầu, hay nói gọn hơn: vận hành là tập hợp các công việc về chăm sóc, bảo trì và sửa chữa nhà công trình cũng như hệ thống kỹ thuật đã lắp đặt trong đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35713
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.