Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35721
Title: Tin hoạt động Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Keywords: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tin hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.71-76
Abstract: Ngày 26/05/2018 Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các Hội Xây dựng chuyên ngành do Hội Cảng Đường Thủy và Thêm Lục địa đăng cai tại trụ sở Cảng Hải Phòng. Đến dự hội nghị có Chủ tịch LHH Đặng Vũ Minh, các lãnh đạo Tổng hội XDVN, đại diện lãnh tạo các hội chuyên ngành, lãnh đạo các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Tổng hội XDVN, dưới đây là. ,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35721
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.