Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35723
Title: Một số kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư - xây dựng cơ bản
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Cơ chế chính sách
Liên quan
Đầu tư
Xây dựng cơ bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 7+8 .- Tr.3-4
Abstract: Bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Vài nội dung tháo dỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35723
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.