Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35757
Title: Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng trong các khu dân cư tại khu vực nội thành hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Vân Anh
Nguyễn, Dương Minh Hoàng
Phạm, Trần Hải
Vương, Đình Huy
Keywords: Chất lượng phục vụ
Không gian công cộng
Khu dân cư
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 7+8 .- Tr.35-40
Abstract: Không gian công cộng trong các khu dân cư (KGCCKDC) đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân trong đô thị. Qua khảo sát trên địa bàn 13 quận nội thành hiện hữu cho thấy: chất lượng phục vụ của các KGCCKDC hiện chỉ ở mức trung bình, đòi hỏi giải pháp về đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, một số gíải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của các KGCCKDC trên 02 khía cạnh: đầu tư xây dựng (các công cụ kinh tế kết hợp với việc tận dụng các không gian đô thị khả dụng) và quản lý sử dụng (mô hình Ban quản trị theo đơn vị khu phố).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35757
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.