Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3577
Title: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 12 (ban cơ bản)
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Thị Thúy An
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày lý thuyết về phiếu học tập, thiết kế phiếu học tập trong dạy học Ngữ văn lớp 12 (các bài học thuộc văn học VN hiện đại)
Description: 114 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3577
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.