Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35779
Title: Kỷ niệm 45 năm ngày ký hiệp định Paris 7/1973- 7/2018
Authors: Xuân Nguyên
Keywords: Hiệp định Paris
Kỷ niệm
45 năm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 7+8 .- Tr.56-57
Abstract: Sau 4 năm 8 tháng, 14 ngày (13/5/1968 - 27/1-1973) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã chính thức được 4 bên tham gia đàm phán: Chính phủ VNDCCH, Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam Cộng hoà ký thông qua. Đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của VN mà còn là dấu mốc trong lịch sử quan hệ quốc tế .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35779
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.