Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3577
Nhan đề: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 12 (ban cơ bản)
Tác giả: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Thị Thúy An
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về phiếu học tập, thiết kế phiếu học tập trong dạy học Ngữ văn lớp 12 (các bài học thuộc văn học VN hiện đại)
Mô tả: 114 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3577
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.