Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781
Nhan đề: Ý định thu gom phân loại và sẵn sang chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân tại TP. Đà Lạt
Tác giả: Hồ, Thị Lý
Lê, Vũ Phương Thảo
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Ý định thu gom phân loại
Sẵn sàng chi trả
Quản lý chất thải rắn
Thành phố Đà Lạt
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Thông qua khảo sát 300 hộ gia đình tại TP. Đà Lạt, nhóm tác giả nghiện cứu ý định thu gom phân loại và sẵn sàng chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân nơi đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Hành vi cộng đồng (0.302), Diều kiện vật chất (0.286), Các chính sách của Chính phủ (0.348), cũng như Nghĩa vụ đạo đức (0.345) có ảnh hưởng tích cực đến ỷ định thực hiện thu gom và phân loại rác thải của người dân. Đặc biệt, nhân tố Nhận thức về hiệu quả của hành vi không có tác động manh nhất đến ý định hành vi thu gom và phân loại rác thải của người dân trong nghiên cứu này,
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.