Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Lý-
dc.contributor.authorLê, Vũ Phương Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Trang-
dc.date.accessioned2020-10-06T01:24:38Z-
dc.date.available2020-10-06T01:24:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35781-
dc.description.abstractThông qua khảo sát 300 hộ gia đình tại TP. Đà Lạt, nhóm tác giả nghiện cứu ý định thu gom phân loại và sẵn sàng chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân nơi đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Hành vi cộng đồng (0.302), Diều kiện vật chất (0.286), Các chính sách của Chính phủ (0.348), cũng như Nghĩa vụ đạo đức (0.345) có ảnh hưởng tích cực đến ỷ định thực hiện thu gom và phân loại rác thải của người dân. Đặc biệt, nhân tố Nhận thức về hiệu quả của hành vi không có tác động manh nhất đến ý định hành vi thu gom và phân loại rác thải của người dân trong nghiên cứu này,vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.73-76-
dc.subjectÝ định thu gom phân loạivi_VN
dc.subjectSẵn sàng chi trảvi_VN
dc.subjectQuản lý chất thải rắnvi_VN
dc.subjectThành phố Đà Lạtvi_VN
dc.titleÝ định thu gom phân loại và sẵn sang chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân tại TP. Đà Lạtvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.